Teknoloji ve Eğitim Fuarı (TEF)

Teknoloji ve Eğitim Fuarı (TEF)

TEF 'de neler olacak

Fuar Alanı / Fair Area: Eğitim teknolojileri alanında çözümler sunan, uluslararası ve yerel firmaların oluşturacağı 400’den fazla standın olacağı alan
Fuar Alanı / Fair Area: Eğitim teknolojileri alanında çözümler sunan, uluslararası ve yerel firmaların oluşturacağı 400’den fazla standın olacağı alan
Ana Salon Konuşmacıları / Keynote Speakers: Eğitim teknolojileri alanında liderlik eden ve ilham veren konuşmacı oturumları
Uzman Oturumları / Expert Sessions: Eğitim teknolojileri alanında hizmet veren profesyonel kurum oturumları
Akademik Oturumlar / Academic Sessions: Eğitim teknolojileri alanında akademik kariyere sahip konuşmacılar
Öğretmen Oturumları / Teacher Sessions: Eğitim teknolojileri alanında eğitim kurumlarında gerçekleştirilen iyi örneklerin paylaşıldığı öğretmen oturumları
Uygulamalı Oturumlar / Hands-on Sessions: Eğitim teknolojileri alanında hizmet veren profesyonel kurum ve kişilerin gerçekleştireceği uygulamalı oturumlar
Oyun Alanı / Play Ground: Maker ve Stem alanında çalışan eğitimcilerin projelerini ve ürünlerini sunacakları etkileşimli uygulama alanı
Proje Alanı / Project Area: Eğitim teknolojileri alanında eğitim kurumlarında gerçekleştirilen projelerin paylaşıldığı alan
Özel Oturumlar / Private Sessions: Kurumlarında eğitim teknolojileri alanında liderlik eden kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili çözüm ortaklarını bir araya getirmek üzere planlanacak oturumlar.

Çalışma Konularımız

Beraber Öğrenelim:
Maker ve Stem alanında çalışan eğitimcilerin projelerini ve ürünlerini sunacakları etkileşimli uygulamaları Eğitim teknolojileri alanında hizmet veren profesyonel kurum ve kişilerin gerçekleştireceği uygulamalı oturumlar

Vizyon & Misyon

Fuarın Amacı
Eğitim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren uluslararası ve yerel firmaların eğitim teknolojileri çözümlerini, bu alanda uzman kişileri ve sivil toplum örgütlerini aynı platformda buluşturmak; eğitim kurumlarında gerçekleştirilen iyi örnekleri paylaşmak.

Bilişim
info@ihsanaydogdu.com
Copyright 2019 - ihsan AYDOĞDU I www.ihsanaydogdu.com