Windows 7 yüklü bilgisayarlarda Admin hakkına sahip olmayan kullanıcılara font yükleme yetkisi verilmesi


Windows 7 yüklü bilgisayarlarda admin hakkına sahip olmayan kullanıcılar için Fonts klasörüne yetki verme işlemini aşağıdaki adımlar sayesinde yapabilirsiniz.

Fonts klasörünün Security ayarlarında ilgili kullanıcı izin verseniz dahi, adminliğini aldığınız zaman yine de font yükleyemiyordu. Bu sorun için aşağıdaki adımları uygulamalısınız.

Öncelikle bu işlemleri yaparken kullanıcıyı bilgisayarda local admin yapmalı ve Command Prompt’u ” Run as administrator ” ile çalıştırmalısınız.

First we need to make the folder writable and make it a non-system folder.

Adım #1

attrib -r -s c:\Windows\FontsNext

Adım #2

takeown /f c:\Windows\Fonts /r /d nNow let’s give the users permission.

Adım #3

cacls c:\Windows\Fonts /e /t /g users:c

Adım #4

cacls c:\Windows\System32\FNTCACHE.DAT /e /t /g users:c

Bu komuttan sonra Access Denied hatası alabilirsiniz bu normal bir durum.

Adım #5

Registry’den aşağıdaki yola gidin ve, klasöre izin vermek istediğiniz kullanıcıyı ekleyip full izin verin.

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Fonts